Ji Ben Ba Huan Zhang

(Eight Basic Palm Changes)

palm-change-header

palm-change-body